Elisabeth Meuleman

Mensen in Vlaanderen en over de wereld krijgen niet dezelfde kansen, komen ongelijk aan de start. De strijd tegen die ongelijkheid is nodig in allerlei domeinen van het leven, werk, wonen, onderwijs, gezondheid,… Dat is mijn motivatie om aan politiek te doen, er is heel wat werk voor beleidsmakers in Vlaanderen.

Na mijn secundair onderwijs studeerde ik filosofie en vergelijkende literatuurwetenschappen in het Verenigd Koninkrijk. In 2000 keerde ik terug naar België en vond mijn thuis in Oudenaarde. Ik heb drie kinderen: Samuel, Emile en Zoé. Ik werkte drie jaar voor de British Council en in 2004 werd ik opbouwwerker bij Groen, om lokale groepen in Oost-Vlaanderen uit te bouwen. Later werkte ik op de studiedienst van Groen rond de thema’s onderwijs, welzijn en cultuur.

In 2006 ben ik zelf in de politiek gestapt. Groen Oudenaarde behaalde een mooi resultaat, en ik werd gemeenteraadslid. Sinds 2009 zetel ik in het Vlaams parlement, als onderwijsspecialiste. Van 2012 tot 2014 was ik ook Vlaams Fractieleidster van Groen.

In het parlement focus ik me vooral op sociale thema’s. Onderwijs heeft me altijd nauw aan het hart gelegen. Vlaanderen moet werk maken van kwaliteitsvol onderwijs, brede scholen en goed ondersteunde leerkrachten. Ook het aanpakken van de wachtlijsten en de kinderbijslag neem ik ter harte. Daarnaast zijn ook het behoud van onze welvaart door de creatie van kwaliteitsvolle duurzame jobs en de vergroening van onze economie speerpunten voor mij.

In juni 2014 werd ik ook deelstaatsenator voor Groen in de stevig hervormde Senaat.