Crypte Eligiuskerk Eine - Restauratie

Vraag nr. 245 - 26 januari 2012

Crypte Eligiuskerk Eine - Restauratie

Aan Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Tags: