Nieuwsoverzicht Groen

Zellik krijgt ecologische samentuin

Zellik krijgt ecologische samentuin Lees voor

De volkstuinen in Zellik ondergaan een grondige metamorfose, na er jaren verwaarloosd bij te liggen. Het terrein wordt een ecologische samentuin.

Tientallen vrijwilligers saneren samen het overwoekerde gebied en toveren het om tot een prachtige tuin.

Er komen hoogstammige fruitbomen, inheemse bessenstruiken, houtkanten en twee poelen.

'De koppeling van een natuurvriendelijke inrichting aan een samentuin creëert meer biodiversiteit', weet gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant Tie Roefs (Groen). 'Dat is goed voor koestersoorten zoals amfibieën en maakt de tuin meer klimaatbestendig.'

Deze zomer bouwt de Vlaamse Landmaatschappij nog een gemeenschapslokaal met een groendak, een serre en een gemeenschappelijk tuinhuis.

Het beheer van de tuin is in handen van Groenten uit Zellik, een werkgroep van Velt Asse. Ze willen met de samentuin werken aan de sociale cohesie, buurtvorming en integratie in Zellik.

Tie RoefsGedeputeerde Feiten
 • 30 mei 2017
 • Zellik
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Geef scholen financiële prikkel als ze diversiteitscijfers halen

Geef scholen financiële prikkel als ze diversiteitscijfers halenza, 2017-05-20 Lees voor

Hoe ziet het beroep van leerkracht er uit in de 21ste eeuw? En wat heeft die leerkracht nodig? Om het antwoord te vinden op deze vragen bracht Groen een 150-tal leerkrachten samen in het Vlaams Parlement voor een Open Parlement over het onderwijs.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Onderwijs

Elisabeth Meuleman (Groen): "Er kwamen tal van vernieuwende en verrassende ideeën boven. Eén van de voorstellen gaat over de diversiteit van ons lerarenkorps. Ons lerarenkorps is te wit, en dat houdt onderwijsongelijkheid in stand. Beloon scholen als ze Vlaamse streefcijfers halen middels een financiële prikkel." 

De middag leverde heel wat bruikbare ideeën op, zoals dat van een 40-jarige, permanente lerarenopleiding, in plaats van de huidige 3 jaren. "Leerkracht zijn is een constant leerproces. Investeer dus in nascholing en vorming. Geen kleine workshops en nascholingsinitiatieven van een halve dag maar professionalisering en expertise delen", stelt Meuleman. Daarnaast bleek ook overduidelijk de nood aan ondersteuning van jonge leerkrachten. Een jaar aanvangsbegeleiding naar Schots model voor elke startende leerkracht zou daar een antwoord kunnen bieden.

"Goede ideeën en diverse stemmen uit het onderwijsveld verdienen een megafoon. We kregen enorm veel positieve reacties. Leerkrachten staan blijkbaar te popelen om mee na te denken over hun beroep en om te leren van elkaar", aldus Meuleman. Het was voor de aanwezigen een heel inspirerende en dynamische dag. Het toont ook dat het lerarenloopbaanpact geen uitstel meer verdraagt. "Als minister Crevits het pact blijft uitstellen komen we er zelf mee”, besluit Meuleman. Ze zal daartoe binnenkort een initiatief indienen in het parlement.

Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak

Voedselverspilling schreeuwt om Europese aanpak16 mei, 2017 Lees voor

Het Europees Parlement vraagt om de voedselverspilling drastisch te verminderen en een Europees Jaar tegen voedselverspilling uit te roepen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) is blij: “Dit rapport vraagt terecht dat de Europese Unie de strijd tegen voedselverlies opdrijft.”

De Europese Rekenkamer gaf in een recent rapport al aan dat de Europese Commissie niet ambitieus genoeg is en dat er nood is aan een meer gecoördineerd beleid en bindende doelstellingen om het voedselverlies te verminderen.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Momenteel wordt 30% tot 50% van al het voedsel gewoon weggegooid of gaat het verloren ergens in de voedselketen. Zowel aan de lidstaten als aan de Commissie vragen we opnieuw om maatregelen te nemen die het verlies met 30% verminderen tegen 2025 en halveren tegen 2030, in vergelijking met 2014.  Reeds in dat jaar 2014 lag er zo’n actieplan klaar op Europees niveau, maar door allerlei lobby’s werd dat in de kiem gesmoord en nooit gepubliceerd.”

Staes: “De Europese beleidsmakers moeten een vuist durven maken tegen de industriële landbouwlobby die stelt dat alleen zij de wereld kunnen voeden en dat we meer voedsel moeten produceren. Onze eerste prioriteit om voldoende voedsel te produceren op een duurzame manier moet liggen op het vermijden van overschotten en verliezen. En niet in het verder intensifiëren van de productie of het blijven gebruiken van de milieubelastende methodes die er nu zijn.”

In het rapport worden de Europese Raad en de Commissie ook gevraagd na te denken over een Europees jaar tegen voedselverspilling.

"Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs"

"Stop de goednieuwsshow en investeer echt in het basisonderwijs"16 mei, 2017 Lees voor

Uit een studie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijkt dat de sterke groei van de leerlingenaantallen en de besparingen in het onderwijs van de Vlaamse regering de kwaliteit van het onderwijs sterk schaadt. Groen roept de Vlaamse regering op om het roer om te gooien en echt te investeren in het basisonderwijs. 

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“Dit ontmaskert het zwakke beleid van de Vlaamse regering: goed nieuw shows maar amper echte investeringen. Onder minister Crevits (CD&V) daalt de kwaliteit van ons onderwijs, en daar zijn leerkrachten en leerlingen de dupe van.  Het algemeen niveau zakt, en de ongelijkheid neemt jaar na jaar toe”, stelt Elisabeth Meuleman, onderwijsspecialiste van Groen. 

 

Voor Groen toont de studie aan dat de 'kaasschaaf'-methode, die al jarenlang wordt toegepast op het onderwijs, desastreuze gevolgen heeft. “Deze regering durft een gedeeltelijke desindexering nog als groei verkopen ook - er kopen immers netto middelen bij - maar ze volgen de inflatie en het leerlingenaantal niet. Gevolg: jaren en jaren van toepassing van deze 'kaasschaafmethode' snijdt ondertussen echt in het vlees van het onderwijs.”

 

Meuleman roept de minister op om de loze beloftes achterwege te laten en een plan op tafel te leggen met concrete financiële maatregelen. “Ons basisonderwijs heeft dringend nood aan zuurstof. In zoveel scholen staat het water aan de lippen. Leerkrachten kopen zelf schoolmateriaal, en moeten noodgedwongen hun kostbare tijd steken in eetfestijnen, koekjesverkopen en tombola’s. Die lovenswaardige initiatieven houden hen weg van hun kerntaak. Enkel met concrete structurele investeringen in het onderwijs kunnen we de kwaliteit ervan blijven verzekeren”, besluit Meuleman.

 

Betaalstaking garandeert mobiliteit, minimale dienstverlening niet

Betaalstaking garandeert mobiliteit, minimale dienstverlening niet15 mei, 2017 Lees voor

De regering-Michel is dicht bij een akkoord over de minimale dienstverlening bij het spoor, in het geval van een staking bij de NMBS. Groen vindt dit een weinig realistische piste en stelt voor om de betaalstaking verder te onderzoeken. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“De regering wil nog maar eens een symboolmaatregel goedkeuren. De ‘minimale dienstverlening light’ zal de reizigers een vals gevoel van mobiliteit geven, aangezien op zo’n moment enkel de grote lijnen bediend zullen worden, en dan nog onregelmatig”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Groen roept minister van mobiliteit Bellot (MR) op om advies te vragen aan de sociale partners over de invoering van de betaalstaking.

 

Voor Van Hecke moet de regering verder durven kijken dan een paar maatregelen die goed klinken, maar geen echte oplossing bieden. “Bij zo’n minimale dienstverlening light worden enkel de grote lijnen bediend. Mensen die van of naar een kleiner station reizen, zullen nog steeds even gefrustreerd zijn. Bovendien zullen die paar treinen overvol zitten, en zullen reizigers niet altijd kunnen opstappen, laat staan een zitplaats vinden. Dit voorstel leidt alleen tot meer frustratie en ergernis”, aldus Van Hecke.

 

Groen schuift opnieuw een eigen voorstel naar voor: de betaalstaking. “Vernieuw de overlegstructuren en maak andere vormen van stakingen, zoals betaalstaking, wettelijk mogelijk. Zo kan het personeel een sterk signaal geven aan werkgever en regering zonder de treinreizigers, hun eerste bondgenoten, te treffen”, besluit Van Hecke.

 

Superministerraad: "Oude wijn in nieuwe zakken"

Superministerraad: "Oude wijn in nieuwe zakken"15 mei, 2017 Lees voor

De regering-Michel heeft in een poging zichzelf opnieuw te lanceren een reeks bestaande maatregelen in een nieuw jasje gestopt. Voor Ecolo-Groen is het resultaat van de zogenaamde ‘superministerraad’ veel symboliek, maar weinig netto veiligheid voor de burger. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“De veiligheid van de bevolking is er dit weekend amper op vooruit gegaan. De regering-Michel mist nog maar eens een kans om echte hervormingen door te voeren, en beperkt zich grotendeels tot reeds afgesproken maatregelen”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen).

 

Van Hecke betreurt de hoge mate van symboliek bij de meeste maatregelen. “Deze maatregelen worden niet getoetst op effectiviteit, maar op communicatieve weerklank. Voorstellen als het inzetten van burgerinfiltranten en de invoering van de beveiligingsperiode klinken misschien goed, maar zijn niet doordacht of creëren een averechts effect”, aldus Van Hecke. Hij hekelt ook het feit dat een superministerraad nodig is voor logische beslissingen, zoals een nieuw gebouw voor het Crisiscentrum of het gezamenlijke huisvesten van dienst PNR en cybercriminaliteit. “Heeft de regering daar een superministerraad voor nodig?”, vraagt Van Hecke zich af.

 

Ecolo-Groen betreurt dat deze ministerraad niet is aangegrepen om ook moeilijkere knopen door te hakken. “Op vlak van de aanpak van deradicalisering in de gevangenissen is er geen vooruitgang geboekt.  Ook over een strengere strijd tegen de illegale wapenhandel of de financiering van terrorisme wordt met geen woord gerept, evenmin over een versterking van preventie, bv door het versterken van de rol van de wijkagent. Op vlak van veiligheid is de burger er amper op vooruit gegaan. Een gemiste kans”, besluit Van Hecke.

 

In onze muil geen zwerfvuil

In onze muil geen zwerfvuil Lees voor

In onze muil geen zwerfvuil! Met die opvallende slogan slaan het Algemeen Boerensyndicaat en Groen in Oudenaarde de handen in elkaar. Ze gaan de strijd aan tegen rondslingerende blikjes, flessen, glas en verpakkingen in de bermen, weiden en akkers.

Dat is nodig, want jaarlijks verliezen de Vlaamse boeren honderden melkkoeien en andere landbouwdieren door zwerfvuil.

‘Het kan niet dat dieren sterven en landbouwers economische schade lijden door onverantwoordelijk en asociaal gedrag’, zegt Groen-gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman.

In hun actieplan vragen het Boerensyndicaat en Groen aan de gemeenteraad om een affichecampagne te lanceren. Daarmee willen ze inwoners en toeristen bewust maken van de gevolgen van zwerfafval.

Samen met straatvrijwilligers willen ze bovendien de gemeente opkuisen.

Tot slot roepen ze het bestuur op om repressief op te treden als dat nodig is.

Elisabeth zet het initiatief ook op de agenda van het Vlaams Parlement. Ze zal een voorstel indienen om statiegeld op blikjes en PET-flessen in te voeren.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Feiten
 • 15 mei 2017
 • Oudenaarde
Andere realisaties
 • Tom Van Bel

  In Bornem komen appelplukkers met hun overtollig fruit naar de markt en gaan met appelsap terug naar huis. "Wereldschokkend is het niet, maar wel gezellig én efficiënt", zegt Tom van Bel, de groene schepen in Bornem. "En bovendien een goed idee voor vele andere steden en gemeenten". 

  Meer
 • Marina De Bie

  Binnenkort samen tuinen project van start in Mechelen met kansarmen in de binnenstad.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek kunnen leerlingen die dat willen vanaf volgend jaar elke middag vegetarisch eten. Het initiatief komt er vooral op vraag van de ouders. Alle maaltijden - met vlees en vegetarisch - worden bovendien beter voor het milieu. "We toetsen alle maaltijden voortaan aan een duurzaamheidsclausule", vertelt Molenbeeks schepen van duurzaamheid Annalisa Gadaleta (Groen).

  Meer
Meer realisaties

Femma wint trofee voor werkbaar werk

Femma wint trofee voor werkbaar werk12 mei, 2017 Lees voor

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat gezonde en gelukkige werknemers de sleutel tot succes zijn. Overal duiken er ideeën op om werk anders te organiseren. Groen-Kamerlid Evita Willaert ging op zoek naar de pionier op het vlak van werkbaar werk. Femma sleepte de trofee in de wacht.

Evita WillaertFederaal parlementslid

Iedereen kon bedrijven en organisaties nomineren voor de trofee voor werkbaar werk. Uiteindelijk kreeg vrouwenvereniging Femma de meeste publieksstemmen. "Een terechte winnaar", vindt Willaert. "Je moet werkbaar werk ook toepassen op de werkvloer. Femma doet dat: zij zetten zich in om het werk écht anders te organiseren."

Femma verlegde de focus van controle op tijd en plaats naar resultaatgericht werken. Bovendien werken ze sinds kort in een vlakke organisatiestructuur. Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma: "Vertrouwen en vrijheid zijn essentieel voor werkbaar werk. Iedereen zit aan het stuur van de eigen loopbaan."

Brumagne benadrukte dat ook de andere genomineerde organisaties baanbrekende inspanningen doen voor werkbaar werk. Ze bedankte ook Groen om werkbaar werk op de agenda te zetten en te houden.

Dilbeek test mobiel recyclagepark

Dilbeek test mobiel recyclagepark Lees voor

In Dilbeek rijdt het recyclagepark tegenwoordig rond in gemeente. Eerste stop in het proefproject is de Reinaertwijk in Groot-Bijgaarden.

Voor veel inwoners van de Reinaertwijk is naar het recyclagepark gaan niet vanzelfsprekend. Ze zijn bijvoorbeeld wat ouder, zijn slecht te been, of ze zijn nieuw in de gemeente en zoeken hun weg nog. "Op deze manier leren de buurtbewoners de werking van het recyclagepark kennen," legt schepen van Milieu Karel De Ridder (Groen-sp.a) uit.

De gemeente Dilbeek, Haviland, het buurtwerk, Televil en Providentia informeerden de bewoners van de Reinaertwijk op voorhand over de komst van het mobiele recyclagepark. Zo konden ze hun spullen verzamelen.

Ook de Kringwinkel was aanwezig om ingeleverde spullen een nieuw leven te geven. Dit is niet enkel een erg sociaal project, ook het milieu vaart er wel bij. Restafval wordt immers nog steeds verbrand. Dat is duur voor de gemeente en haar bewoners en bovendien erg vervuilend. Door zoveel mogelijk spullen uit de restzak te houden en juist te recycleren worden zowel het milieu als het gemeentebudget gespaard.

Karel De Ridder Feiten
 • 12 mei 2017
 • Dilbeek
Andere realisaties
 • Joost Venken

  Groen schepen en huisarts Toon Hermans (60) maakte op dinsdag 28 januari 2014 zijn laatste gemeenteraad mee. Sinds 1994 was hij schepen in Hasselt. Joost Venken wordt zijn opvolger.

  Meer
 • Erwin Goethals

  Groen schepen Erwin Goethals uit Maldegem is trots op de sociale en milieuvriendelijke fiscale hervorming die mét Groen in het bestuur doorgevoerd werd. Zowel Erwin als zijn groene collega en ocmw-voorzitter Stefaan Standaert maakten van het groene én het sociale een punt tijdens de vorming van het bestuursakkoord.

  Meer
 • Jenne Meyvis

  Raap je zwerfvuil op, ruim je sneeuw, wied je onkruid op straat of ga je huisvuil gaat sorteren op het containerpark, dan kan je daar voortaan voor beloond worden in Hemiksem

  Meer
 • Tom Roovers

  De openbare netheid in Tienen laat te wensen over: vooral de omgeving van glasbollen en bankjes in de binnenstad worden door enkelen bijna dagelijks gebruikt als stortplaats. In de stadsrand bevuilen verlaten mobilhomes, roestende opslagtanks, grasmaaiers en wasmachines de natuur én het uitzicht. Schepen voor Afvalbeleid en Milieu Tom Roovers wil het imago van de stad oppoetsen.

  Meer
Meer realisaties

Beledigingen van Schauvliege helpen natuur noch boeren vooruit

Beledigingen van Schauvliege helpen natuur noch boeren vooruit09 mei, 2017 Lees voor

Groen reageert verbijsterd op de uitspraken van minister Schauvliege in Knack. Daar verwijst ze naar biologische landbouwers als “keuterboerkes” en valt ze milieuvereniging Natuurpunt frontaal aan. “Wat heeft minister Schauvliege eigenlijk tegen het milieu? Waarom zoekt ze de confrontatie met biologische boeren en met natuurverenigingen? Dergelijke uitspraken zijn een minister onwaardig”, stelt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider (Groen). Rzoska vraagt zich af of de minister namens de regering spreekt in deze.

 

 

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Rzoska vindt de houding van Schauvliege een minister onwaardig. “Door bruggen op te blazen, te beledigen en te polariseren helpt Schauvliege noch onze leefomgeving, noch de boeren vooruit. Schauvliege zet boeren onderling tegen elkaar op, om haar desastreuze landbouwbeleid te verbergen. In plaats van oplossingen te formuleren creëert ze alleen polarisatie”, aldus Rzoska.

 

 

 

Groen vindt het parcours dat minister Schauvliege op natuurbeleid heeft gereden teleurstellend. Toch heeft ze kritiek op milieuorganisaties die dat aankaarten. “Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te gaan herleiden tot enkele milieuorganisaties. In plaats van milieuorganisaties en boeren te beledigen kan ze beter naar de feiten kijken. Onder minister Schauvliege is Vlaanderen een netto-ontbosser. Dit beleid wil de Vlaming niet”, besluit Rzoska.

 

Evaluatie 10 jaar antidiscriminatiewetten: "Werk aan de winkel"

Evaluatie 10 jaar antidiscriminatiewetten: "Werk aan de winkel"10 mei, 2017 Lees voor

Vandaag publiceert Unia haar evaluatie van 10 jaar antidiscriminatiewetgeving. Groen is tevreden dat die evaluatie er eindelijk ligt. Uit de evaluatie blijkt echter dat de antidiscriminatiewetgeving in de praktijk vaak dode letter is gebleven. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Het bilan van de centrumrechtse regeringen is ontgoochelend. Met deze evaluatie heeft Staatssecretaris Demir huiswerk tot het einde van de legislatuur. De strijd tegen discriminatie en racisme vormt het speerpunt van het inclusief burgerschap dat we allemaal nastreven”, stelt Evita Willaert, kamerlid (Groen). Willaert wil dat de regering nog voor de zomer stappen vooruitzet op vlak van discriminatie op de arbeidsmarkt.  

 

Unia schuift duidelijk praktijktesten naar voor als onderdeel van het handhavingsbeleid bij de inspectiedienst. “De maatschappelijke roep om praktijktesten klinkt steeds luider. Dat de regering daar doof voor blijft toont aan dat ze discriminatie niet serieus neemt”, stelt Willaert. Daarnaast pleit Unia ook voor positieve actie. “Toen ons land in 2007 een nieuwe antidiscriminatiewetgeving invoerde, voorzag die ook een koninklijk besluit over positieve actie. Tien jaar later blijkt dat dode letter. Ook daar zal staatssecretaris Demir een inhaalbeweging moeten doen”, aldus Willaert.

 

Groen schuift naast de invoering van praktijktesten ook andere voorstellen naar voor in de strijd tegen discriminatie. Willaert: “De toegang tot justitie voor slachtoffers van discriminatie moet worden verbeterd. Dat komt onder meer omdat dergelijke klachten niet serieus genoeg worden genomen. De politiek moet daarin het voorbeeld geven.” Daarnaast pleit Groen voor de mogelijkheid tot class action, een collectieve vordering om discriminatie aan te klagen. “We moeten de slachtoffers versterken in plaats van hen te culpabiliseren, zoals sommige meerderheidspartijen doen”, besluit Willaert.

 

Doorlichting partijprogramma's: Groen laat verkiezingsprogramma doorrekenen

Doorlichting partijprogramma's: Groen laat verkiezingsprogramma doorrekenen09 mei, 2017 Lees voor

Op voorstel van Ecolo-Groen werd er in 2014 beslist om de programma’s van de verschillende partijen door te laten rekenen door het Planbureau. Groen-Voorzitster Meyrem Almaci wil niet dat deze belofte sneuvelt. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Het is een schande dat dit nu wordt afgevoerd met een drogreden. Het moet maar eens definitief gedaan zijn met het voorstellen van loze beloftes. In Nederland kan het, er is dus geen enkele reden waarom dit hier niet zou lukken”, stelt Almaci. Als de meerderheidspartijen de beslissing terug draaien, dan laat Groen haar eigen programma doorrekenen door een onafhankelijke instelling.

 

Traditionele partijen kampen met een geloofwaardigheidsprobleem. De kiezers moeten vertrouwen hebben dat de voorstellen ook realiseerbaar zijn. Almaci: “De politiek in zijn geheel wint als het Planbureau de programma’s onder de loep neemt. Toezicht op de haalbaarheid van partijprogramma’s en transparantie daarover kunnen het vertrouwen in de politiek voor een stuk herstellen.” Groen verwijst naar Nederland, waar de  verkiezingsprogramma's van partijen al jaren gecontroleerd door het Centraal Planbureau. “Daar blijkt het wel haalbaar. Het Planbureau maakt de resultaten gewoonlijk enkele weken voor de verkiezingen bekend. Dat kan ook in België.”

 

N-VA stelde eerder al bij monde van kamerlid Inez De Coninck dat het Planbureau daar de middelen niet voor zou hebben. Voor Almaci is dit een kwestie van prioriteiten. “Het is de letter van de wet. Aan de uitvoerende macht de taak om de wet ook uit te voeren. Het is erg goedkoop dat de meerderheid verstopt achter dat soort flauwe argumenten. Dit zou een prioriteit moeten zijn.” Als de meerderheid toch weigert het Planbureau van voldoende middelen te voorzien, zal Groen het verkiezingsprogramma laten doorrekenen door een onafhankelijke instantie. “Hopelijk volgen andere partijen dan ons voorbeeld”, besluit Almaci.

 

Turnhout tweede groenste stad van Europa

Turnhout tweede groenste stad van Europa Lees voor

Op één jaar tijd viel Turnhout maar liefst vier keer in de prijzen voor hun groenbeleid. Zo sleepten ze de zilveren medaille van de prestigieuze Entente Florale in de wacht. Daardoor mag Turnhout zich de tweede groenste stad van Europa noemen.

De Europese wedstrijd bekroont steden en gemeenten die de leefkwaliteit vergroten met een kwaliteitsvol groenbeleid.

Ook hun stadsboerderij werd bekroond omdat ze milieubeleid en sociale integratie aan elkaar knoopt.

Het Natuurpuntmuseum kreeg dan weer een 'special achievement' voor hun mooie ecologische tuin, die binnenkort opengesteld wordt voor het grote publiek.

Natuurlijk ontbreekt ook de Grote Markt niet in het rijtje. De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen riep het plein uit tot Mooiste Stadsplein van Vlaanderen.

De kerktuin op dat plein ging lopen met de Openbaargroen-Award. Een hele opsteker voor het bestuur, want vijf jaar geleden was het kerkplein nog een grote parking.

Astrid Wittebolle Feiten
 • 09 mei 2017
 • Turnhout
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Sociaal Europa van de Europese Commissie is te vrijblijvend

Sociaal Europa van de Europese Commissie is te vrijblijvend26 apr, 2017 Lees voor

De Europese Commissie presenteerde vandaag twee voorstellen voor een socialer Europa: een Europese pijler van sociale rechten en een toekomstvisie op de sociale dimensie van de Europese Unie. Voor de Europese Groene fractie is de aanpak van sociale onzekerheid een van de meest urgente opdrachten voor de Europese Unie. “Het is daarom goed dat de Europese Commissie een lijn uitzet, maar het ontbreekt op pijnlijke wijze aan kritische zelfreflectie op de sociale gevolgen van het huidige Europese beleid,” aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes stelt dat het vandaag gepresenteerde lijstje met vrijblijvende sociale principes Europa niet socialer maakt. Er zijn heel concrete stappen nodig. Het ontbreekt hier aan zelfreflectie op het huidige economische beleid dat een sociaal Europa in de weg staat. “De EU kan nationale welvaartsstaten beschermen en versterken door de begrotingsregels van de eurozone te herzien, door macht van financiële markten te beperken, door belastingontwijking écht aan te pakken, door meer fiscale harmonisatie in plaats van concurrentie én door het handelsbeleid in dienst van de minst welvarende mensen te stellen. Maar op al deze terreinen geeft de Europese Commissie totaal niet thuis.”

De Europese Commissie van Juncker presenteerde vandaag zijn beloofde ‘pijler van sociale rechten’ waarin twintig principes zijn vastgelegd op het terrein van de arbeidsmarkt, lonen, sociale zekerheid, huisvesting, emancipatie, armoedebestrijding en pensioenen. “Anders dan de titel doet voorkomen zijn het echter geen keiharde rechten die Europese burgers kunnen afdwingen. Het zijn vooral lidstaten die dit beleid kunnen en moeten vormgeven,” aldus Staes, die er op wijst dat dit kan leiden tot de klacht dat de EU veel belooft maar te weinig levert en zo de euroscepsis versterkt. “Dat dit een recept voor rampen à la Brexit is, zo nu toch zo langzamerhand moeten zijn doorgedrongen in de Berlaymont!?”

Liever hadden de Groenen gezien dat de Europese Commissie meer concrete wetsvoorstellen had gepresenteerd. Het vandaag gelanceerde voorstel om Europeanen recht te geven op tien dagen vaderschapsverlof en vier maanden betaald ouderschapsverlof is daar een goed voorbeeld van. De Groenen hebben zich in 2010 reeds hardgemaakt voor een ruimere verlofregeling voor alle Europese ouders. Veel nationale regeringen lagen toen dwars en eurocommissaris Timmermans trok het voorstel uiteindelijk in.

Samen met de socialer pijler, presenteerde de Commissie vandaag ook een sociale toekomstvisie voor 2025 die voortvloeit uit de vijf EU-toekomstscenario’s die Juncker eerder dit jaar presenteerde. Daarin laat de Commissie zien wat de verschillende toekomstscenario’s zouden betekenen voor sociaal beleid. Hoewel hierin inzichtelijk wordt welke concrete sociale gevolgen integratie of desintegratie van de EU zouden kunnen hebben, ontbreekt ook in dit document zelfreflectie over welke sociale effecten het begrotings-, economisch en handelsbeleid hebben.

Lees hier de groene analyse van de sociale pijler.

 

Gebruik glyfosaat moet meteen verboden worden

Gebruik glyfosaat moet meteen verboden worden 26 apr, 2017 Lees voor

De Vlaamse regering heeft daarnet geantwoord op de vraag van Groen-parlementslid Bart Caron dat ze het gebruik van glyfosaat (Roundup) “aan banden zal leggen” voor particulieren. “Dat is een stapje vooruit”, antwoordde Bart Caron. Hij roept de regering op om verder te gaan en het gebruik door iedereen, ook de overheden en de professionele gebruikers, in Vlaanderen te verbieden tot er absolute duidelijkheid is over het gevaar van het product.

Bart CaronVlaams parlementslid

Het antwoord op de vraag werd woensdagnamiddag gegeven door minister Hilde Crevits (CD&V) door de afwezigheid van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

“Als ‘aan banden leggen’ betekent dat er een verbod komt is dat een goede eerste stap. Maar de regering moet ook het voorzichtigheidsprincipe hanteren voor de professionele gebruikers. En zeker voor het eigen gebruik. De regering-Bourgeois moet het gebruik meteen verbieden, in afwachting tot de resultaten van de Europese studie. Ze mag niet het risico nemen dat er nog gevaarlijke stoffen gebruikt worden tijdens de loop van de Europese studie”, legt Caron uit.

Groen vraagt ook dat de Vlaamse regering een duidelijk signaal geeft naar de gemeenten die nog steeds pesticiden gebruiken. Sinds 1 januari 2015 geldt in principe een verbod op gebruik van pesticiden voor de gemeenten(herbiciden voornamelijk om onkruid te verdelgen). Ook De Lijn, NMBS, Wegen en Verkeer, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen in principe geen pesticiden meer gebruiken.

Maar in een rapport “Pesticidenreductie bij openbare besturen 2015” dat de VMM publiceerde, blijkt dat, met uitzondering van 87 gemeenten die een nulgebruik rapporteerden, alle openbare besturen in 2015 nog pesticiden gebruikten. 198 gemeenten en 22 andere openbare dienstverleners vroegen een afwijking aan van de verplichting tot nulgebruik.

“De verhoopte grote sprong voorwaarts in de daling van het pesticidegebruik bleef dan ook uit in 2015. Glyfosaat bleef de meest populaire pesticide: 65% van het totale pesticidegebruik door openbare besturen. In 2015 werd nog zo’n 5.804,5 kg glyfosaat gebruikt. De Vlaamse regering moet van de gemeenten en de betrokken instellingen een update vragen en eisen dat het gebruiken van deze gevaarlijke stoffen stopt”, besluit Caron.

Michel en Bourgeois moeten dringend meer samenwerken

Michel en Bourgeois moeten dringend meer samenwerken26 apr, 2017 Lees voor

Het Overlegcomité tussen de federale regering en de regio’s verliep vandaag erg moeizaam en woelig. De federale regering verwijt de Vlaamse regering dat ze het begrotingstraject in gevaar brengt. Ondertussen zijn de regio’s ook misnoegd over het nationale investeringsplan van premier Charles Michel (MR). Voor Groen moet dat gekrakeel en geruzie nu maar eens ophouden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Beide regeringen hebben een gelijkaardige samenstelling. Dan moet het toch lukken om normaal met elkaar samen te werken? Michel en Bourgeois moeten dat dringend meer doen, zodat zulke belangrijke dossiers gedeblokkeerd geraken”, stellen fractieleiders Kristof Calvo en Bjorn Rzoska.

Vlaanderen houdt investeringen zoals Oosterweel buiten de begroting. Maar daardoor komt het budgettair traject van België in gevaar, vindt de federale regering. Rzoska roept de Vlaamse regering al langer op om eerlijk te zijn inzake Oosterweel: “Nu treedt zelfs premier Michel ons bij in de kritiek dat Bourgeois droomt als hij denkt dat hij Oosterweel uit de begroting kan houden. De Vlaamse Regering bouwt luchtkastelen en stuurt de factuur naar de gewone burger. Benieuwd of de Minister-President dit kan blijven ontkennen. Dit is slecht bestuur”.

Waar zeker meer samenwerking noodzakelijk is, is rond het aangekondigde nationaal investeringsplan. In de Kamer maakt Ecolo-Groen met een traject rond Be.Invest al een tijdje een speerpunt van zo’n plan. “Voorlopig is er eigenlijk nog niets. De door Michel 30 miljard aangekondigde investeringen is vooral recyclage. Zonder duidelijke visie en ambitie. Terwijl ons land snakt naar zo’n gedragen toekomstplan. Het is logisch en noodzakelijk dat hierrond wordt samengewerkt, maar dan moet iedereen dat ook willen”, aldus Calvo. 

 

Meer ambitie nodig in sociale woningbouw

Meer ambitie nodig in sociale woningbouw26 apr, 2017 Lees voor

Groen vraagt meer ambitie in sociale woningbouw. “Goed dat minister Homans vorig jaar investeerde in sociale woningbouw, maar het is niet goed genoeg. Vandaag staan er nog steeds meer dan 100.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning. En nog steeds zijn de dure huurprijzen een van de redenen dat veel mensen in armoede terecht komen. Het is dus nog steeds alle hens aan dek om voor alle Vlamingen een betaalbaar dak boven het hoofd te kunnen verkrijgen,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Minister Homans zorgde vorig jaar voor 4000 extra woningen en 4000 renovaties in sociale woningbouw. “Goed dat minister Homans investeert in sociale woningen, maar er is meer ambitie nodig. De problemen op de huurmarkt vandaag zijn nog steeds erg groot. Meer dan 100.000 Vlamingen wachten nog steeds op een sociale woning. Bovendien neemt het aantal wachtenden alleen maar verder toe.”

Bovendien vallen de voorbije jaren steeds meer Vlamingen in armoede omwille van de dure huurprijzen. “Vooral eenoudergezinnen zitten op het einde van de maand krap bij kas, en kunnen de hoge huurprijzen niet langer ophoesten. Het is een almaar groeiend probleem waar minister Homans als minister van wonen maar ook als minister van armoedebestrijding dringend aan tegemoet moet komen,” aldus Moerenhout.

“Er ligt nog steeds veel werk op de plan voor minister Homans om de rest van Europa bij te benen. Vlaanderen heeft 6 procent aan sociale woningen op de totale woningmarkt, terwijl het Europees gemiddelde zich op 18 procent bevindt. Daarmee scoort Vlaanderen het laagste in Europa. Deze achterstand moet dringend bijgebeend worden.”

 

Björn Rzoska: “Minister-president, schiet niet op de klokkenluider, maar pak probleem bij wortel aan”

Björn Rzoska: “Minister-president, schiet niet op de klokkenluider, maar pak probleem bij wortel aan”22 apr, 2017 Lees voor

Vlaams fractieleider Björn Rzoska is teleurgesteld in de reactie van Minister-President Geert Bourgeois (N-VA): “Hij schiet op de klokkenluider in plaats van het probleem van politieke benoemingen en vergoedingen ten gronde aan te pakken. Met N-VA ging het allemaal anders zijn. Maar vandaag verdedigt Bourgeois het huidige systeem. De enige juiste reactie was om dit ernstig te nemen en orde op zaken te stellen.”

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Wat de zaak nog erger maakt, is dat minister-president Bourgeois bevestigt dat de zitpenningen werden geïndexeerd. Rzoska: “Voor alle werknemers voerde N-VA een indexsprong door, maar de vergoedingen van de politiek benoemden worden wel geïndexeerd. Ook dit moet worden aangepakt.”

“De minister-president moet maatregelen nemen en de wildgroei aan vergoedingen aanpakken. Maar Bourgeois schiet op de klokkenluider. Dat is gewoon een manier om de aandacht af te leiden en niks te doen. Daarmee verdedigt Bourgeois het onverdedigbare. Iemand die deugdelijk bestuur hoog in het vaandel voert, zou dit onderzoek als een wake-up call moeten zien. De regering-Bourgeois zou meteen in actie moeten schieten voor meer transparantie, minder mandaten en het stoppen van politieke benoemingen. Bourgeois kan dat makkelijk doen want die Vlaamse agentschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van de Vlaamse overheid”, zegt de fractieleider van Groen.

“Maar de Vlaamse minister-president kiest er blijkbaar voor om het probleem te ontkennen. Bourgeois steekt zijn kop in het zand. Dat is zijn keuze. Maar de N-VA beloofde heel wat anders in de verkiezingscampagne van 2014. Toen beloofde N-VA om te stoppen met benoemen van mensen op basis van hun lidkaart. Door mee te doen aan die benoemingen, is de N-VA helemaal een traditionele partij geworden. Het is net dat systeem dat de anti-politiek voedt. Zolang de regering-Bourgeois niet voor eigen deur veegt, zal ze nooit geloofwaardig zijn op het vlak van fatsoenlijk bestuur”, besluit Rzoska.

Met politieke benoemingen werd N-VA helemaal een traditionele partij

Met politieke benoemingen werd N-VA helemaal een traditionele partij22 apr, 2017 Lees voor

Uit een onderzoek van Groen blijkt dat de N-VA zich de laatste jaren stevig heeft binnengewerkt in de raden van bestuur van Vlaamse Agentschappen. Politici en kabinetschefs van de N-VA verdienen er, bovenop hun wedde, bedragen tot duizenden euro bruto extra per jaar. Dat heeft Groen-fractieleider Björn Rzoska ontdekt in documenten die hij opvroeg bij de Vlaamse regering.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“De N-VA dropte een hele resem van haar mandatarissen en medewerkers op sleutelposities in de raden van bestuur. Bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), bij vervoersmaatschappij De Lijn en het Vlaamse Energiebedrijf, bij De Vlaamse Waterweg en tientallen andere instellingen: overal duiken namen op van mensen die met de N-VA gelinkt zijn, op een N-VA-kabinet werken of op een N-VA-verkiezingslijst stonden”, legt Björn Rzoska zaterdag uit.

"De Vlaamse regering moet onmiddellijk de belofte van 1/3 onafhankelijke bestuurders invoeren, want langs een achterpoortje zijn nog tientallen politieke benoemingen gebeurd. Er is een totaal gebrek aan regels en plafonds voor vergoedingen bij de Vlaamse agentschappen, die nochtans rechtstreeks van de Vlaamse overheid afhankelijk zijn. De bedragen voor vergaderingen variëren van agentschap tot agentschap, en lopen op tot 600 euro per vergadering. Verschillende kabinetscheffen verdienen vaak aardig bij als bestuurder of regeringscommissaris”, stelt Björn Rzoska vast in de documenten.

“Waarom moeten mensen die uit hoofde van hun functie op een kabinet worden ‘afgevaardigd’, nog extra worden vergoed? Een gewone werknemer krijgt toch ook geen extraatje als zijn/haar baas vraagt om naar een vergadering buiten het bedrijf te gaan?”, vraagt Björn Rzoska.

"In de intercommunales legt de Vlaamse regering de vergoedingen terecht aan banden, maar in haar eigen agentschappen past ze dezelfde regels amper toe. Zolang de regering-Bourgeois niet voor eigen deur veegt, zal ze nooit geloofwaardig zijn op het vlak van fatsoenlijk bestuur”, zegt Rzoska.

“Met het uitdelen van politieke postjes aan mensen met een N-VA-lidkaart brak de N-VA met haar verkiezingsbelofte dat ze de politieke benoemingen ging stoppen. Zo is ze helemaal een traditionele partij geworden”, stelt de fractieleider van Groen vast: “Na 10 jaar in de Vlaamse regering blijkt de ‘kracht van verandering’ vooral de kracht van zelfbediening”.

Schauvliege wordt ‘minister van Boskap’

Schauvliege wordt ‘minister van Boskap’ 21 apr, 2017 Lees voor

“Het bos rond Essers is door Europa erkend als absolute topnatuur. De uitbreiding van transportbedrijf Essers gaat over 20 voetbalvelden bosoppervlakte. De beslissing van minister Joke Schauvliege is dus barslecht", reageert Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag meteen op het nieuws dat Schauvliege de milieuvergunning heeft bevestigd. 

Johan DanenVlaams parlementslid Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

"Groen vindt het belangrijk dat bedrijven jobs creëren in Limburg. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bedrijven uitbreiden kan op industrieterreinen, en hoeft niet in een bosgebied. Leegstaande industrieterreinen zijn er genoeg in de buurt: het terrein van Ford Genk alleen al telt 140 hectare. Daarnaast zijn er honderden hectares beschikbare industriegrond”, benadrukt Johan Danen. 

“Dan mag de Limburgse natuur niet opgeofferd worden. Natuur en toerisme zijn, samen met economie, net de grootste troeven van onze provincie. Schauvliege en de regering-Bourgeois hebben nooit alternatieven voor de uitbreiding van Essers willen onderzoeken. Er rust dus een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van minister Schauvliege. Ze zou de minister van Natuur moet zijn. Maar ze is nu definitief de Minister van Boskap”, besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

Pagina's