Actueel

In het kader van het programma "Onderneming en Politiek" nodigde VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) verschillende parlementsleden uit om tijdens het zomerreces een stage te volgen in een onderneming in Vlaanderen.

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid Groen!, ging op het aanbod van VOKA in en liep een week lang stage in het Aalsterse voedingsbedrijf...

Persmededeling 10 juni 2010

Groen! niet te spreken over decretale verankering "eerst komt, eerst maalt principe" bij inschrijving

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen!) is niet te spreken over de criteria voor inschrijvingen in basis- en secundair onderwijs die vandaag door de meerderheid per decreet werden ingevoerd. Het nieuwe decreet dat...

Persmededeling 8 juni 2010

De Einse crypte wordt gered!

Groen! Oudenaarde beet zich in 2008 vast in het dossier rond de unieke en historisch zeer waardevolle crypte van de Eligiuskerk in Eine. Deze week kwam tenslotte het verlossende antwoord van minister Bourgeois, op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: "Aangezien door...

Ik zet mijn schouders onder deze lijst omdat ik geloof in de kracht van onze lijsttrekkers!

Zij zijn oprecht, doen op een integere manier aan politiek en ze geloven dat politiek betekent dat je, in dialoog, blijft zoeken naar oplossingen.

Belangrijk voor mij en voor Groen! is dat de economische crisis geen excuus mag zijn om kwaliteitsnormen van onze jobs te verlagen en nog...

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Philippe
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport, over het erfgoedcentrum in Ename

Omtrent het
door de provincie Oost-Vlaanderen nieuwgebouwde erfgoedcentrum in Ename, een
investering van 8 miljoen euro, blijven er...

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanleg en
exploitatie van een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet
reinigbare sedimenten te Ronse

Het instrument van de milieueffectrapportage is bedoeld om de
doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen...

Van links naar recht: Hermes Sanctorum, Bart Caron,
Mieke Vogels, Dirk Peeters, Filip Watteeuw (fractieleider), Luckas Van Der
Taelen, Elisabeth Meuleman

Elisabeth is verkozen en dankt haar kiezers en al haar medewerkers van harte!

Op 3 juni 2009 hield Groen! Oost-Vlaanderen haar slotmeeting in Gent.

Zon en wind
waren volop van de partij, en met de muzikale begeleiding van de Ambrass-band
en de enthousiaste woorden van onze topkandidaten, werd het een energieke samenkomst!

Vera Dua, lijstduwer voor Europa en Oost-Vlaanderen, riep alle leden en
sympathisanten op om er ook de laatste...

Cultuur is een speerpunt
van Groen!

Ook in economisch moeilijke tijden moet de overheid blijven
investeren in cultuur. Cultuur overlaten aan de markt betekent een
verarming,
verschraling.

Cultuur zorgt voor jobs en draagt bij tot meer kwaliteit
van
leven.

Geniet van foto's van onze actie aan de Vooruit in Gent (26 mei 2009)....

Pagina's