Actueel

Persmededeling maandag 15 november 2010

Op de volgende gemeenteraad zal Groen! Oudenaarde een gemeentelijk overstromingspreventieplan voorleggen.

Groen! feliciteert politie, brandweer en de vele individuele burgers met hun aanpak van de crisissituatie. De solidariteit was groot. Maar het gaat er om dit soort problemen niet alleen op te vangen, maar liefst...

Persmededeling 5 oktober 2010

Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. Op de "Dag van de Leraar" wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de rol van de leraar daarin. Groen!-parlementsleden Elisabeth Meuleman, Freya Piryns en Elke Van den Brandt hebben deze ochtend het lerarenteam van hun kinderen bedankt voor hun tomeloze...

In het kader van het programma "Onderneming en Politiek" nodigde VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) verschillende parlementsleden uit om tijdens het zomerreces een stage te volgen in een onderneming in Vlaanderen.

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid Groen!, ging op het aanbod van VOKA in en liep een week lang stage in het Aalsterse voedingsbedrijf...

Persmededeling 10 juni 2010

Groen! niet te spreken over decretale verankering "eerst komt, eerst maalt principe" bij inschrijving

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen!) is niet te spreken over de criteria voor inschrijvingen in basis- en secundair onderwijs die vandaag door de meerderheid per decreet werden ingevoerd. Het nieuwe decreet dat...

Persmededeling 8 juni 2010

De Einse crypte wordt gered!

Groen! Oudenaarde beet zich in 2008 vast in het dossier rond de unieke en historisch zeer waardevolle crypte van de Eligiuskerk in Eine. Deze week kwam tenslotte het verlossende antwoord van minister Bourgeois, op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: "Aangezien door...

Ik zet mijn schouders onder deze lijst omdat ik geloof in de kracht van onze lijsttrekkers!

Zij zijn oprecht, doen op een integere manier aan politiek en ze geloven dat politiek betekent dat je, in dialoog, blijft zoeken naar oplossingen.

Belangrijk voor mij en voor Groen! is dat de economische crisis geen excuus mag zijn om kwaliteitsnormen van onze jobs te verlagen en nog...

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Philippe
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport, over het erfgoedcentrum in Ename

Omtrent het
door de provincie Oost-Vlaanderen nieuwgebouwde erfgoedcentrum in Ename, een
investering van 8 miljoen euro, blijven er...

Schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman tot Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de aanleg en
exploitatie van een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijke, niet
reinigbare sedimenten te Ronse

Het instrument van de milieueffectrapportage is bedoeld om de
doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen...

Van links naar recht: Hermes Sanctorum, Bart Caron,
Mieke Vogels, Dirk Peeters, Filip Watteeuw (fractieleider), Luckas Van Der
Taelen, Elisabeth Meuleman

Elisabeth is verkozen en dankt haar kiezers en al haar medewerkers van harte!

Pagina's