Actueel

De Vlaamse regering heeft vrijdag besloten om de aanvragen tot tweejarige masters in de humane wetenschappen nog niet goed te keuren. Groen is tevreden met deze beslissing. “Deze opleidingen zijn niet klaar voor een tweejarige master. Er zijn eerst duidelijke criteria nodig waaraan de opleidingen moeten voldoen,” zegt Groen Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman “Maar de minister had die wel...

Groen stelde op zaterdag 16 juni hun programma en lijst voor. Groen Oudenaarde trekt met drie speerpunten naar de verkiezingen.

Besturen doen we samen.

Groen legt de nadruk op participatie en inspraak. Het huidige stadsbestuur stelt inwoners veel te vaak voor voldongen feiten en organiseert meestal pas infovergaderingen als projecten eigenlijk al beklonken zijn....

Met de lancering van haar e-book “LAAT ONS EENS AAN HET WOORD” wil Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid voor Groen, een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de hervorming van het Secundair Onderwijs.

Op dit moment staat het Vlaams onderwijs aan de Europese top op vlak van kwaliteit, maar scoren we ook zeer hoog op vlak van sociale ongelijkheid, en uitval van...

Katholieke basisschool Mater in Oudenaarde is een school in erbarmelijke staat. Schimmel, waterinsijpeling, asbest, stabiliteitsproblemen… een negatief inspectieverslag is het gevolg. Als de directie de school niet dringend kan renoveren, moet ze binnen drie jaar haar deuren sluiten. “Maar vanuit de overheid is er geen geld voor de renovatie van verouderd scholenpatrimonium. Het geld dat er is...

Met haar vandaag gepresenteerde e-book “LAAT ONS EENS AAN HET WOORD”
wil Elisabeth Meuleman, Vlaams Parlementslid voor Groen, een bijdrage
leveren aan het maatschappelijk debat over de hervorming van het
Secundair Onderwijs.

Op dit moment staat het Vlaams onderwijs aan de Europese top op
vlak van kwaliteit, maar scoren we ook zeer hoog op vlak van sociale
...

“Het gemeentelijke beleid zit op vele plaatsen vastgeroest in oude gewoontes. De drie traditionele partijen houden de macht in handen en willen dat zo houden. Groen daarentegen wil vernieuwing brengen en werken aan echte oplossingen. Groen is het positieve alternatief,” stelt Groen voorzitter Wouter Van Besien in zijn slotspeech op het druk bijgewoonde verkiezingscongres van maart 2012.

...

Gisteren keurden de partijbesturen van CD&V en Groen in Ronse een samenwerkingsovereenkomst goed. Dit is meteen het eerste CD&V-Groen kartel in Vlaanderen. Zetelend burgemeester Luc Dupont trekt de kartellijst. Huidig gemeenteraadslid Wouter Stockman zal de Groen kandidaten op de lijst aanvoeren. Groen vaardigt vijf kandidaten af die in blok onderaan de lijst zullen staan. Dit komt de...

Vraag nr. 245 - 26 januari 2012

Crypte Eligiuskerk Eine - Restauratie

Aan Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid van Groen! en gemeenteraadslid in Oudenaarde: “Ik juich toe dat er een extra bos in onze buurt bij is gekomen. Dit is een gedurfde manier om een groot probleem aan te klagen met een staaltje van burgerlijke ongehoorzaamheid: het bos in Vlaanderen zit in de problemen. De burgemeester geeft aan ‘natuurlijk ook voorstander van extra bos te zijn’. Ik hoop...

Persbericht 23 maart 2011

“Het is al langer duidelijk, de doortrekking en de verbreding van de N41, N42 en N60 moet en zal er komen. Discussie daarover wordt door de meerderheidspartijen vakkundig afgeblokt.” Dat zeggen Groen!-parlementsleden Elisabeth Meuleman en Filip Watteeuw. Zij vroegen vandaag een hoorzitting in het parlement om buurtbewoners, natuurverenigingen, boerenbond,...

Pagina's