Senaat

Als het van Groen afhing hadden we de Senaat helemaal afgeschaft. Zolang dit niet het geval is, wil Groen van haar versterkte positie in de Senaat gebruik maken om samenwerkingsfederalisme in de praktijk mee te realiseren. Vanuit de Senaat wil Groen positieve impulsen geven om het model van het samenwerkingsfederalisme verder uit te bouwen. Er gaat een enorm pakket bevoegdheden zoals kinderbijslag en tewerkstellingsbeleid en financiering naar de deelstaten. De komende jaren zal ik er in de Senaat op toe zien dat de staatshervorming wordt uitgevoerd in een geest van samenwerking tussen overheden, bijvoorbeeld waar het gaat over samenwerkingsakkoorden die nog moeten afgesloten worden.

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: "Een goede uitvoering is alleen maar mogelijk als overheden samenwerken. Tegenover het confederalisme wil ik het positieve verhaal van samenwerkingsfederalisme in de verf zetten. Die zaken die de gemeenschappen in ons land binden belichten om samen een sterke solidaire samenleving uit te bouwen. Ik wil de verbindingspersoon zijn op thema's zoals gezondheidszorg en kinderbijslag, belangrijke nieuwe Vlaamse bevoegdheden.”